Privacyverklaring

 

 

De organisatie van de Posters for the Planet wedstrijd vindt de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens van haar relaties van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van persoonsgegevens
De Posters for the Planet wedstrijd verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verzamelen van de persoonsgegevens van deelnemers aan de Posters for the Planet wedstrijd
  • het versturen van mailings aan (oud)deelnemers aan de Posters for the Planet wedstrijd
  • het sturen van uitnodigingen voor deelname aan de Posters for the Planet wedstrijd en voor prijsuitreikingen

De Posters for the Planet wedstrijd verzamelt (persoons)gegevens alleen direct via u, niet via derden. Met deze persoonsgegevens gaan wij vertrouwelijk om. De gegevens worden bewaard en opgeslagen in een beveiligde database bij derden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de met de Posters for the Planet wedstrijd afgesproken dienstverlening. De gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Posters for the Planet wedstrijd?
De Posters for the Planet wedstrijd verzamelt de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • telefoonnummer (mobiel en/of vast)
  • geslacht
  • e-mailadres

Bewaartermijnen
De Posters for the Planet wedstrijd bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en AVG niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Gebruik van cookies
De Posters for the Planet wedstrijd maakt gebruik van cookies op de website, te weten een noodzakelijke sessie cookie. De cookies worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Links naar andere sites
Op de website van de Posters for the Planet wedstrijd zijn links naar websites van samenwerkingspartners  opgenomen. De Posters for the Planet wedstrijd draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan bij bezoek van deze websites de privacyverklaring te bekijken.

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt u inzage in uw persoonsgegevens of uw gegevens verwijderd hebben uit ons systeem? Dan kunt u zich richten tot de organisatie van de Posters for the Planet wedstrijd via info@postersfortheplante.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2024